Pel català a Europa

Si us plau, entreu a la pàgina web del Parlament Europeu i cliqueu a la pestanya del català, fem valer els nostres drets.

Web del Parlament Europeu:

http://www.europarl.cat/

Leave a Comment