Archive for March, 2006

Material sobre programari lliure, alliberat

Llegeixo al llistat de noticies de la UOC, que s’ha alliberat gran part del material que forma el contingut del Master Internacional sobre Programari Lliure, que a més, passa a ser reconegut com a oficial de cara al curs vinent.

El màster internacional de Programari lliure de la Universitat Oberta de Catalunya ha publicat a la xarxa més materials del curs. Gairebé el 80% del seu contingut ja és en format PDF imprimible i amb un enllaç al codi font que permet modificar-los i distribuir les versions modificades. Els nous títols alliberats són Aspectes legals, Bases de dades, Implantació de sistemes, Enginyeria del programari, Introducció al desenvolupament del programari, Xarxes de computadors i Aspectes avançats de seguretat en xarxes.

Aquesta iniciativa, estil al Open Course del MIT, es va iniciar ara fa dos anys i ofereix la possibilitat d’accedir a material de qualitat de forma pública, i distribuirne el contingut modificant-lo si s’escau. Una bona notícia sens dubte que aplica la coherència del contingut al mitjà d’aprenentatge, aprendre programari lliure amb materials i continguts lliures.

Comments (1)