Archive for October, 2005

FON, la VoIP mòbil de Martín Varsavsky

Aquest argentí que va revolucionar les telecomunicacions a l’estat espanyol amb la creació de Jazztel i Ya.com, torna a engegar un projecte amb vistes de donar molt a parlar. FON preten donar una cobertura WiFi completa a totes les ciutats per poder fer realitat la VoIP mòbil.

En aquest bloc s’ha parlat repetidament de les possibilitats de les xarxes WiFi envers la 3G de les grans operadores mòblis. Ara estem devant un projecte molt interessant en mans d’un emprenedor d’èxit. Caldrà seguir d’aprop l’evolució de FON.

Comments (1)